REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SPŁYWU KAJAKOWEGO

NURTEM RZEKI BARYCZ

 

Zasady ogólne

 1. W celu skorzystania z usług spływu kajakowego można dokonać zamówienia pod nr tel. 506664872 podając ilość i termin wypożyczenia sprzętu oraz swoje dane do kontaktu.
 2. Zniszczenie bądź zagubienie kajaka kosztować będzie 1100 zł / 1 kajak : oględziny zostaną dokonane bezpośrednio po spływie razem z wynajmującym sprzętem.

 

Zasady bezpieczeństwa i wykluczenie odpowiedzialności Gminy Wąsosz.

 1. Młodzież do lat 15 może płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.
 2. Każdy wypożyczający sam ocenia swoje umiejętności obchodzenia się ze sprzętem i poruszania się na wodzie i zgodnie z własną oceną podejmuje decyzje do podjęcia bądź kontynuacji spływu. Gmina Wąsosz nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe z przyczyn leżących po stronie wypożyczającego.
 3. Gmina Wąsosz nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie się wypożyczających na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób. Gmina Wąsosz nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki; śmierć i inne zdarzenia podczas korzystania z naszego sprzętu.
 4. Gmina Wąsosz odpowiedzialna jest za właściwy stan techniczny wypożyczanego sprzętu.
 5. Wypożyczający ponosi całkowitą odpowiedzialność za powierzony sobie sprzęt i akcesoria kajakowe (wiosła, kamizelki asekuracyjne).
 6. Osoby wypożyczające sprzęt zarówno indywidualnie jak i organizatorzy spływów zobowiązani są zapewnić pozostałe warunki bezpieczeństwa takie jak: właściwe korzystanie ze sprzętu, zachowanie zgodne z zasadami bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne, ewentualnie wykupienie ubezpieczenia NW.
 7. Zastrzega się prawo wydania odmowy sprzętu w przypadku stwierdzenia, że wypożyczający znajduje się pod wpływem alkoholu oraz wnoszenia alkoholu  do kajaku.
 8. Każdy spór wynikły w związku ze świadczeniem usług w pierwszej kolejności rozwiązywany będzie na drodze polubownej.
 9. Rezerwacja i wypożyczenie sprzętu jest jednoznaczna z akceptacją powyższych warunków.